VERACITIES

RH Bill: Pagkakataon at Pag-asang Dala sa Pamilyang Pilipino

Posted on July 15, 2012 at 8:00 PM


   UNTI-UNTING NAMUO ANG LUHA sa kanyang mga mata hanggang sa dumaloy ito sa kanyang mga pisngi. Sa kanyang murang gulang na labing-apat ay natuto na si Jimmy* magbanat ng buto upang matulungan ang mga nakakatandang kapatid, maitaguyod ang pamilya at maipagamot ang amang maysakit. Ipinagkait sa kanya ang mamuhay sa buo at maligayang pamilya, ang pangangalaga at pagkakataong mapalago ang mga kakayahan at maranasan ang sarap ng pagkabata. Hindi niya man lamang nadama ang init ng mga yakap at pagmamahal ng isang ina. Tanging sa larawan lang niya namalayan ang masayahing mukha nito na nawalan ng buhay habang ipinapanganak siya.


     Maaga siyang nagigising upang magtrabaho sa palengke at sa gabi’y huli na nagpapahinga mula sa paglalako ng panindang balot. Lima man silang magkakapatid ang nagtutulong-tulong ay hindi pa rin sumasapat ang maliit nilang kinikita. Naisin niya mang makapag-aral ay hindi niya magawa sapagkat ito ay yaring panaginip lamang sa buhay nilang naghihirap. Hindi lamang nag-iisa si Jimmy, ayon sa Kagawaran ng Kalusugan (DOH) ay labin-isang ina ang namamatay araw-araw sa panganganak at nag-iiwan sa mahigit tatlumpung anak bilang ulila. Sa kakulangan ng wastong kaalaman at kakayahang tumustos para sa kalusugan ay maraming Pilipino ang lalong naghihirap at nawawasak ang buhay.


     Bagamat may mga hadlangin, pag-asa ang natatanaw ng karamihang Pilipino sa nakabinbin na Reproductive Health Bill. Lalong kilala bilang RH Bill, ito ay mga panukalang batas na naglalayon ng pangkalahatang kakayahan sa pagkakaroon ng mga kaalaman at hakbang na nauukol sa tamang panganganak at responsableng pagpapamilya. Nais ng panukala ang malawakang pagpapalaganap ng mga paraan at pagpipilian sa pagplano ng pamilya, mapanagutang panganganak at pangangalaga sa sanggol mula sa pinakamataas na antas ng pamahalaan hanggang sa pinakamalalayong pamayanan.


     Ang Pilipinas ang ikalabindalawang bansa na may pinakamalaking populasyon sa mundo na umaabot sa mahigit 90 milyon. Ayon sa pag-aaral, mahigit sa walong libong sanggol ang hindi na pinapalad makaligtas sa unang buwan nila pagkatapos ipanganak. Halos tatlong milyon na mga kababaihan ang nagnanais magplano ng pamilya ngunit walang kakayahang pumunta sa doktor upang humingi ng payo lalo na ang mga nasa liblib na pamayanan. Maraming mga ilaw ng tahanan ang nagnanais na magkaroon ng dalawang anak lamang upang lubos na mapunan ang pangangailangan ng pamilya ngunit hindi natutupad ang kagustuhan dahil sa kakulangan sa impormasyon. Napapanahon lamang ang RH Bill na malaki ang gagampanang bahagi sa pagbibigay-liwanag sa pamilyang Pilipino.


     Taliwas sa paniniwala ng iba na ang panukalang batas ay lumalabag sa ating karapatan, hindi nito tinatanggal ang ating kalayaan sa pagpapasya ng pamilya. Sa halip ay magpapalakas ito ng pamilya na mangangalaga ng lubos at lilinang sa kakayahan ng kanilang mga anak. Ito ay magbibigay ng maraming ligtas na pagpipilian sa pagplano pamilya ngunit ang pagpili ay nakadepende pa rin sa paniniwala at prinsipyo ng mag-asawa. Hindi ito magdidikta o magpupumilit ng mga paraang labag sa ating kalooban. Hindi ito pipigil at magbibigay kaparusahan kung nanaisin ng mag-asawa ang malaking pamilya.


     Marami ring nababahala na ang mga gamot na gagamitin ay magsusulong ng aborsyon at magdudulot ng mga malalang sakit sa halip na mangalaga sa kapakanan ng mga kababaihan. Hindi bahagi ng RH Bill ang pagsasabatas ng aborsyon na lubhang ipinagbabawal sa ating Saligang Batas. Sa halip ay mangangalaga ito sa mga kababaihang naging biktima ng aborsyon sa makataong pamamaraan at walang panghuhusga. Ang mga gamot na gagamitin sa pagplano ng pamilya ay ligtas at aprubado ng Bureau of Foods and Drugs (BFAD). Hindi ikinakaila ng mga tagapagsulong ng panukalang batas na may masamang epekto ang mga gamot ngunit kung madalang lamang mangyari ang mga ito kung titimbangin at susuriing mabuti ay lubhang mas marami naman ang maitutulong nito sa pagsasakatuparan ng mga ninanais ng pamilyang Pilipino.


     Ayon sa 1994 at 2002 na datus ng Young Adult Sexuality and Fertility Survey (YAFS), ay maraming kabataang Pilipino ang nagtatalik bago pa man ikasal at lalong bumabata ang mga edad ng sumusubok nito sa pagdaan ng panahon na nagdudulot sa hindi kanais-nais na pagbubuntis at komplikasyon sa panganganak.. Ang paglaganap ng imoralidad, kawalan ng galang sa paniniwala ng iba at pagkasira ng pamilya ay maliwanag na hindi layunin ng RH Bill. Nais nitong ipaliwanag mula sa mga murang gulang na kabataan hanggang sa mga nakakatanda ang ligtas at mapanagutang pagtatalik. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng katotohanan sa mga pagbabagong nangyayari sa sarili sa mga nagbibinata at nagdadalaga ay lalong maiintindihan ng mga kabataan ang kanilang obligasyon sa isa’t isa at lipunan.


     Maliwanag na hindi solusyon ang RH Bill sa pagsugpo ng kahirapan sa ating bayan ngunit malaki ang maibabahagi nito sa pagsulong ng mga buhay na nais makaalpas sa dusa. Babawasan ng panukala ang paghihirap ng mga kababaihan sa pagdadalang-tao na dahil sa kawalan ng kakayahan na makabili ng mga gamot. Maililigtas at mabibigyan ng pagkakataon ang maraming kabataan na linangin ang kakayahan at abutin ang mga pangarap sapagkat ang planadong pamilya ay lubos na makakasagot sa mga pangunahing pangangailangan. Hindi rin isinisisi ng panukalang batas ang mahihirap na pamilyang Pilipino sa kanilang kalagayan, sa halip ay magiging gabay nila ito tungo sa maunlad na kinabukasan. Napatunayan sa mga pag-aaral na malaki ang maidudulot ng planadong pamilya sa kabuuang kaunlaran ng bansa. Wala ring katunayan na sa likod ng RH Bill ay ang hakbanging magpapanganib sa populasyon ng bansa at sa pangmatagalan ay uubos sa lahing Pilipino.


     Ang RH Bill ay hindi lamang kalayaan sa pagpili kundi pag-asa rin sa nakakarami. Sa bawat araw na dumaraan na hindi ito naipapasa ay maraming nawawalay na ina sa anak at anak na nauulila. Maraming mga pangarap at mithiin ang naglalahong parang bula dahil sa panandaliang tamis na nauuwi sa pangmatagalang pagdurusa. Kung hahayaan natin na magpatuloy ang mga ganitong pangyayari ay para na rin tayong nagbulag-bulagan sa masalimuot na katotohanang lantaran na nagpapahirap sa bayan.


     Sa bawat pagtitig ko sa mga mata ni Jimmy ay hindi kalungkutan ang aking natanaw kundi ang tibay at lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng buhay. Sa kanyang kalooban ay may magandang kinabukasan na naghihintay sa kabila ng kasalukuyang paghihirap kasama ng hinaing na ang kanyang nadanasan ay hindi na danasin pa ng iba. Iisa lamang ang buhay at hindi ito maibabalik kapag naglaho na. Dala ng RH Bill ang mahalaga at napapanahong pagbabago – pagkakataon at pag-asa sa bawat Pilipino. Hahayaan ba nating masayang ito?*Not his real name


Photo Credits:

My SariSari Store

Pinoy Photoblog

International Association for Transformation

 


 

 

 

Categories: Society, Opinion

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply Franc
2:36 AM on August 7, 2012 
I think this is how you teach about Personal Responsibility.. It is true that life is a gift from God,pero you think He is happy seeing those life's in miserable.. katulad na lang ng mga pamilya nawalang tirahan, madami ang anak na hindi na nila kayang alagaan, hindi mapaaral dahil kulangpa ang pantustos nila kahit sa araw-araw na pagkain lamang.. at dahil dito, nagiging mahirapang kanilang pamumuhay.. at katulad na rin ng sinabi mo, let's save life, you think you are notsaving the lives of these people? pro-life means not just by conceiving life in the womb of awoman, it is also protecting the life of the existence.. naisip din ba natin na kaya siguro nandiyanang mga sumusuporta sa RH Bill dahil gusto ng ating Panginoon na protektahan ang buhay ngmga kababaihan at ng mga tao.. I know it's not right to used Him for this matter, pero sa tingin mo, ganun din kaya?